görsel

  1. HytaleTurkiye

    Hytale Bölge 3'e Görsel Tur

    Geçtiğimiz hafta bölge 3 hakkında ufak bir trailer yayınlamıştık onu buradan izleyebilirsiniz. Hytale’nin bölgelerinin her biri topoğrafya ve yeraltı coğrafyası için kendi kurallarını kullanarak usule göre oluşturulur. Bölgeler birden fazla biyomdan oluşur ve her biri için benzersiz bir yapılar...