oasis

  1. HytaleTurkiye

    Hytale: Oasis Biyomu

    Bu biyom The Howling Sands içinde bulunur. Bölgenin geri kalanından farklı olarak, bu bölge, bölgeye özgü bazı malzemelerin yanı sıra flora ve fauna ile doludur.